Vi är en familj.

Vi är KROHNIANER.

KROHNEs företagskultur har alltid kännetecknats av familjesammanhållning, konsekvens, kosmopolitism och uppskattning. Goda och pålitliga partnerskap är en viktig del av vårt företags framgång, och ett respektfullt samspel är en viktig grund för vårt agerande.

Våra anställda, vår företagarfamilj, våra partnerföretag – alla följer denna princip om att leva med och för varandra. Det är detta som gör oss till ”KROHNIANS”, och det är en av de viktigaste orsakerna till de många långsiktiga partnerskap som vi har med våra kunder världen över.