Nya vägar skapas genom att gå på dem.

KROHNE har alltid varit en pionjär.

Pionjärandan har alltid varit en del av KROHNE. Utan den skulle många av våra produkter och lösningar inte finnas i dag: många gånger har vi varit pionjärer när det gäller det industriella genomförandet av teknik som blivit standarder inom processindustrin.

På KROHNE innebär pionjäranda också mod och framsynthet när vi går in på nya marknader: 1987 var vi det andra tyska företaget som grundade ett joint venture i Kina.

Många fler steg följde och ledde till ett globalt företag med mer än 4 000 anställda i över 100 länder världen över. I dag finns KROHNE inte bara på alla kontinenter, utan också i alla branscher.

 •  

  202X

  KROHNE lanserar nästa generation sensorer.

 • 2021

  fyller KROHNE 100 år och ställer sitt jubileum under rubriken KREATIVITETENS ANDE, som betonar det öppna förhållningssättet till okonventionella idéer och står för ett sekel i kreativitetens och innovationens tecken.

   

 •  

  2020

  KROHNE introducerar Bluetooth® Low Energy (BLE)-alternativet för Coriolis-massaflödesmätare och är den första tillverkaren som tillhandahåller SIL-certifierade Coriolis-mätare som tillåter Bluetooth®-kommunikation för trådlös parametrisering och övervakning i säkerhetsrelaterade applikationer.

 • 2019

  KROHNE och SAMSON bildade ett gemensamt företag för att utveckla autonoma ställdon för processindustrin 4.0: den intelligenta processnoden mäter flödet och styr ventilfunktionen autonomt, baserat på en mycket innovativ mjuk- och hårdvaruarkitektur. Detta ger en förutsättning för svärmintelligens och självlärande system och är ett stort steg på vägen mot den autonoma fabriken.

   

 •  

  2016

  För att säkerställa bästa prestanda under alla processförhållanden introducerar KROHNE Total 3D-linjärisering av varje DP-transmitter för att kompensera för alla möjliga påverkansfaktorer i kombination, vilket ger en robust och exakt differenstrycksmätning, även under svåra processförhållanden.

 • 2013

  KROHNE introducerar den första digitala sensorportföljen för processanalys med integrerad transmitter och direkt anslutning till styrsystemet via 4…20 mA/HART®: med unik krets-teknik och specialkapsling erbjuder sensorerna processäkerhet på en tidigare okänd nivå.

   

 •  

  2012

  Mätning av medföljande gas EGM för KROHNE Coriolis-massaflödesmätare är en teknik för att hantera medföljande gas: med EGM upprätthåller Coriolis-mätare sin funktion över ett brett spektrum av gasfraktioner och komplexa flödesförhållanden, t.ex. vätskor som blandas med gas, slam som innehåller gaser och mycket viskösa vätskor med pluggar av medföljande gas.

 • 2011

  KROHNE introducerar SmartSense övervakning av i isolationsresistansen för säker drift av temperaturgivare: integrerat i temperaturtransmittern kan den upptäcka sprickor i termoelementet, t.ex. orsakade av slitage eller korrosion, och förhindrar felaktiga mätningar.

   

 •  

  2010

  Första elektromagnetiska flödesmätaren (EMF) med ett mätrör med rektangulärt och reducerat tvärsnitt som möjliggör en stabil mätning även vid låga flöden: tack vare den optimerade flödesprofilen kan den installeras praktiskt taget var som helst utan raka in- eller utloppsledningar – bakom rörkrökar, skjutventiler eller en reduktion i röret. Det speciella tvärsnittet är karakteristiskt för en av våra mest framgångsrika produkter på vattenmarknaden.

 • 2009

  Introduktion av Drop-antennen för radarsignaler: dess ellipsoida form minimerar påbyggnad och påverkas inte av reflektionsvinkeln, vilket eliminerar behovet av dyra antennriktningssatser eller renblåsnings-system. Tillsammans med ytterligare antenntyper finns Drop-antennen kvar i portföljen än i dag.

   

 •  

  2006

  introducerar KROHNE den första tvåtrådiga vortexflödesmätaren med integrerad tryck- och temperaturkompensation: den kombinerar flödes-, temperatur- och tryckmätning samt flödesberäkning i bara en enhet, vilket sparar installationskostnader och ger en bättre total systemnoggrannhet. Den låg till grund för vår nuvarande Vortex-portfölj.

 • 2000

  Installation av världens mest exakta volymetriska kalibreringsrigg för flödesmätare upp till DN 3000/120″ med en certifierad noggrannhet på 0,013% i Dordrecht, Nederländerna, som förblir vår största produktionsanläggning för elektromagnetiska och ultraljudsflödesmätare och även för systemlösningar.

   

 •  

  1994

  Den första Coriolis-massflödesmätaren med raka rör: KROHNE är det första företag som erbjuder en direkt massflödesmätning med hjälp av Corioliseffekten med ett enda rakt mätrör utan flödesdelare. Produkten, som åtföljs av ytterligare rörgeometrier, finns kvar i portföljen fram till i dag.

 • 1989

  Presentation av den första FMCW-radarnivågivaren för processtankar: KROHNE var pionjär i det industriella genomförandet av radar i processtillämpningar som en kontaktlös teknik för nivåmätning för svåra tankapplikationer. Utifrån detta har en komplett portfölj av radarnivåsändare utvecklats.

   

 •  

  1987

  KROHNE är det andra tyska företaget som grundar ett joint venture i Shanghai, Kina. I dag är Kina den största enskilda marknaden för KROHNE.

 • 1981

  Första elektromagnetiska flödesmätaren (EMF) med mätrör av keramik och sintrade platinadelektroder: kemiskt resistent, formstabil, nötnings- och korrosionsbeständig, termiskt stabil – sammanfattningsvis utvecklades den här enheten för maximal tillförlitlighet i alla processer. Produkten finns kvar i portföljen fram till i dag.

   

 •  

  1980

  Som teknikpionjär började KROHNE utveckla ultraljudsflödesmätare med två vägar, och 1980 gjordes den första leveransen av en ultraljudsflödesmätare till Shell för mätning av råolja. Från detta har en komplett portfölj av ultraljudsflödesmätare utvecklats.

 •  

 •  

  1952

  KROHNE introducerar den första elektromagnetiska flödesmätaren (EMF) för industriell processmätning och sätter en ny standard för mätning av volymflöden: inga rörliga delar, ingen förträngning, ingen tryckförlust – inget liknande hade tidigare funnits. Detta var grunden för den nuvarande produktportföljen.

 • 1949

  Andra världskriget innebar en stor tragedi då både Ludwig och Karl Krohne miste livet. Detta lämnade KROHNE i händerna på Ludwigs hustru Anna Krohne. År 1949 bad hon sin sonson Kristian Rademacher-Dubbick, som av en tillfällighet också var född 1921, att hjälpa henne i verksamheten.

   

 •  

  1921

  KROHNE börjar tillverka svävkroppsflödesmätare för att mäta flödet av luft, gaser och vätskor. Sedan dess har svävkroppstekniken funnits kvar i sortimentet och har kontinuerligt anpassats till nya krav.

 • 1921

  LUDWIG KROHNE & SOHN grundas i Duisburg, Tyskland. Den första arbetsstyrkan bestod av Ludwig Krohne, hans fru Anna och sonen Karl.