Nové cesty se vytvářejí tím, že se po nich kráčí.

Společnost KROHNE byla vždy průkopníkem.

Tento duch průkopníků byl vždy součástí společnosti KROHNE. Bez něj by dnes mnoho našich výrobků a řešení neexistovalo: mnohokrát jsme byli průkopníky při zavádění technologií, které se staly standardem pro měření ve zpracovatelském průmyslu.

Průkopnický duch společnosti KROHNE znamená také odvahu a předvídavost při vstupu na nové trhy: v roce 1987 jsme jako druhá německá společnost založili společný podnik v Číně.

Následovalo mnoho dalších kroků, které vedly ke vzniku globální společnosti s více než 4000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. Společnost KROHNE dnes působí nejen na všech kontinentech, ale také ve všech průmyslových odvětvích.

 •  

  202X

  Společnost KROHNE uvádí na trh novou generaci snímačů.

 • 2021

  Společnost KROHNE slaví 100 let od založení a své výročí nese v DUCHU TVOŘIVOSTI, který zdůrazňuje otevřený přístup k nekonvenčním nápadům a představuje celé století ve znamení kreativity a inovací.

   

 •  

  2020

  Společnost KROHNE představuje variantu Bluetooth® Low Energy (BLE) pro Coriolisovy hmotnostní průtokoměry, a jako první výrobce nabízí Coriolisovy průtokoměry s certifikací SIL umožňující komunikaci přes Bluetooth® pro bezdrátovou parametrizaci a kontrolu v bezpečnostních aplikacích.

 • 2019

  Společnosti KROHNE a SAMSON založily společný podnik pro vývoj autonomních akčních členů pro procesní průmysl 4.0: inteligentní procesní uzel měří průtok a autonomně řídí funkci ventilu na základě vysoce inovativní softwarové a hardwarové architektury. Tím jsou vytvořeny nezbytné předpoklady pro inteligenci hejna a samoučící se systémy, a je to významný krok na cestě k autonomní továrně

   

 •  

  2016

  Pro zajištění nejlepšího výkonu za všech provozních podmínek zavádí společnost KROHNE u každého snímače tlakové diference 3D linearizaci, která kompenzuje všechny možné ovlivňující faktory ve vzájemné kombinaci a zajišťuje stabilní a přesné měření diferenčního tlaku i za měnících se provozních podmínek

 • 2013

  Společnost KROHNE představuje první portfolio digitálních senzorů pro procesní analýzu s integrovanou technologií převodníku a přímým připojením k řídicímu systému prostřednictvím výstupu 4…20 mA/HART®: díky jedinečné technologii obvodů a speciálnímu zapouzdření nabízejí senzory procesní spolehlivost na dosud nevídané úrovni.

   

 •  

  2012

  Entrained Gas Measurement EGM pro Coriolisovy hmotnostní průtokoměry KROHNE je technologie, která si poradí se zachyceným plynem v kapalině: s funkcí EGM fungují Coriolisovy průtokoměry v širokém rozsahu plynných frakcí a složitých podmínek proudění, např. pro kapaliny smíšené s plynem, suspenze obsahující plyny a velmi viskózní kapaliny s kapsami unášeného plynu.

 • 2011

  Společnost KROHNE představuje systém sledování izolačního odporu SmartSense pro bezpečný provoz snímačů teploty: je integrován do převodníku teploty, dokáže odhalit trhliny v teploměrové jímce způsobené např. opotřebením nebo korozí, a zabraňuje chybám měření.

   

 •  

  2010

  První magneticko-indukční průtokoměr (EMF) s měřicí trubicí s obdélníkovým a redukovaným průřezem, který umožňuje stabilní měření i při nízkých průtocích: díky optimalizovanému rychlostnímu profilu jej lze instalovat prakticky kdekoli bez přímých vstupních nebo výstupních úseků – za koleny potrubí, armaturami nebo redukcí průřezu potrubí. Tento speciální průřez je charakteristický pro jeden z našich nejúspěšnějších výrobků pro vodárenství.

 • 2009

  Představení kapkové antény pro radarové hladinoměry: její elipsoidní tvar minimalizuje tvorbu nánosů a není ovlivněna sypným úhlem, takže odpadá nutnost drahých zaměřovacích sad pro antény nebo zařízení pro proplachování. Kapková anténa, která byla doplněna dalšími typy antén, zůstává v portfoliu dodnes.

   

 •  

  2006

  Společnost KROHNE představuje první 2vodičový vírový průtokoměr s integrovanou kompenzací tlaku a teploty: kombinuje měření průtoku, teploty a tlaku a přepočet průtoku v jediném zařízení, což šetří náklady na instalaci a vede k vyšší celkové přesnosti. To byl základ našeho současného portfolia vírových průtokoměrů.

 • 2000

  Instalace nejpřesnějšího objemového kalibračního zařízení na světě pro průtokoměry do DN 3000/120″ s certifikovanou přesností 0,013% v nizozemském Dordrechtu, kde zůstává náš největší výrobní závod vyrábějící magneticko-indukční a ultrazvukové průtokoměry, a také systémová řešení.

   

 •  

  1994

  První Coriolisův hmotnostní průtokoměr s přímou trubicí: firma KROHNE byla prvním výrobcem měřicí techniky, který zavedl přímé měření hmotnostního průtoku pomocí Coriolisova jevu přístrojem s jedinou přímou měřicí trubicí bez rozdělovače průtoku. Tento výrobek, doplněný o další typy měřicích trubic, zůstává v našem portfoliu dodnes.

 • 1989

  Představení prvního radarového hladinoměru na principu FMCW pro procesní nádrže: KROHNE je průkopníkem průmyslového využití radaru v procesních aplikacích, jako technologie bezkontaktního měření výšky hladiny v tvarově složitých nádržích. Na základě toho bylo vyvinuto kompletní portfolio radarových hladinoměrů.

   

 •  

  1987

  Firma KROHNE je druhou německou společností, která založila společný podnik v čínské Šanghaji. Čína je dnes pro firmu KROHNE největším samostatným trhem.

 • 1981

  První magneticko-indukční průtokoměr (EMF) s měřicí trubicí z keramiky na bázi oxidu a sintrovanými platinovými elektrodami: chemicky odolný, rozměrově stabilní, odolný proti otěru a korozi, teplotně stálý – zkrátka, tento přístroj byl vyvinut pro maximální spolehlivost ve všech procesech. Tento výrobek je součástí našeho portfolia dodnes.

   

 •  

  1980

  Jako technologický průkopník začala společnost KROHNE vyvíjet 2kanálové ultrazvukové průtokoměry, a v roce 1980 poprvé dodala ultrazvukový průtokoměr společnosti Shell pro měření ropy. Na základě toho bylo vyvinuto kompletní portfolio ultrazvukových průtokoměrů.

 •  

 •  

  1952

  Společnost KROHNE představuje první magneticko-indukční průtokoměr (EMF) pro měření průmyslových procesů, který zavádí nový standard v oblasti měření objemového průtoku: žádné pohyblivé části, žádné překážky, žádné tlakové ztráty – nic takového dosud neexistovalo. Tím byl položen základ současného portfolia.

 • 1949

  Druhá světová válka přinesla velkou tragédii, protože Ludwig Krohne i jeho syn Karl přišli o život. Společnost KROHNE tak zůstala v rukou Ludwigovy manželky Anny Krohne. V roce 1949 požádala svého vnuka Kristiana Rademacher-Dubbicka, který se shodou okolností narodil také v roce 1921, aby jí v podnikání pomáhal.

   

 •  

  1921

  Firma KROHNE začíná vyrábět plováčkové průtokoměry pro měření průtoku plynů a kapalin. Od té doby zůstala technologie výroby plováčkových průtokoměrů v sortimentu a byla průběžně přizpůsobována novým požadavkům.

 • 1921

  Firma LUDWIG KROHNE & SOHN byla založena v německém Duisburgu. První personál tvořili Ludwig Krohne, jeho žena Anna a syn Karl.