Nowe ścieżki tworzone są poprzez ich wydeptywanie.

KROHNE zawsze było pionierem w tej dziedzinie.

Duch pionierstwa zawsze był częścią KROHNE. Bez niego wiele naszych urządzeń i rozwiązań nie istniałoby dzisiaj: wielokrotnie byliśmy pionierami w zakresie przemysłowego wdrażania technologii, które stały się standardami w przemyśle procesowym.

W KROHNE duch pionierstwa oznacza również odwagę i dalekowzroczność przy wchodzeniu na nowe rynki: w 1987 roku byliśmy drugą niemiecką firmą, która założyła spółkę joint venture w Chinach.

Potem nastąpiło wiele kolejnych kroków, które doprowadziły do powstania globalnej firmy zatrudniającej ponad 4.000 pracowników w ponad 100 krajach na całym świecie.

Dzisiaj KROHNE jest obecne nie tylko na wszystkich kontynentach, ale także we wszystkich branżach.

 •  

  202X

  KROHNE wprowadza na rynek nową generację czujników.

 • 2021

  KROHNE kończy 100 lat pod hasłem DUCHA KREATYWNOŚCI, który podkreśla otwarte podejście do niekonwencjonalnych pomysłów.

   

 •  

  2020

  KROHNE wprowadza opcję Bluetooth® Low Energy (BLE) dla przepływomierzy masowych Coriolisa, będąc pierwszym producentem, który oferuje przepływomierze Coriolisa z certyfikatem SIL, umożliwiające komunikację Bluetooth® do bezprzewodowej parametryzacji i monitorowania w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem.

 • 2019

  KROHNE i SAMSON zawiązały spółkę Joint Venture w celu opracowania autonomicznych siłowników dla przemysłu procesowego 4.0: inteligentny węzeł procesowy mierzy przepływ i autonomicznie steruje funkcją zaworu, w oparciu o wysoce innowacyjną architekturę oprogramowania i sprzętu. Stanowi to warunek wstępny dla stworzenia tzw. inteligencji roju i systemów samouczących się oraz jest ważnym krokiem na drodze do autonomicznej fabryki.

   

 •  

  2016

  Aby zapewnić najlepszą wydajność w każdych warunkach procesowych, KROHNE wprowadza całkowitą linearyzację 3D każdego przetwornika DP, celem kompensacji wszystkich możliwych czynników wpływających na jego pracę, zapewniając solidny i dokładny pomiar różnicy ciśnień, nawet w zmiennych warunkach procesowych.

 • 2013

  KROHNE przedstawia pierwszą ofertę cyfrowych czujników do analizy procesów z technologią zintegrowanych przetworników i bezpośrednim połączeniem z systemem sterowania poprzez 4…20 mA/HART®: dzięki unikalnej technologii obwodów i specjalnej obudowie czujniki oferują niezawodność procesu na nieznanym dotąd poziomie.

   

 •  

  2012

  Funkcja EGM dla przepływomierzy masowych Coriolisa to technologia radzenia sobie z cieczami zapowietrzonymi lub zgazowanymi: dzięki EGM przepływomierze Coriolisa mogą pracować w szerokim zakresie frakcji gazu i w złożonych warunkach przepływu, np. w cieczach zmieszanych z gazem, zawiesinach zawierających gaz oraz w cieczach o dużej lepkości z zawartością gazu.

 • 2011

  KROHNE wprowadza monitorowanie rezystancji izolacji SmartSense dla bezpiecznej pracy zespołów temperaturowych: zintegrowane w przetworniku temperatury, może wykrywać pęknięcia w osłonie termometrycznej spowodowane np. zużyciem lub korozją oraz zapobiega błędnym pomiarom.

   

 •  

  2010

  Pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny (EMF) z rurą pomiarową o prostokątnym i zredukowanym przekroju, który umożliwia stabilny pomiar nawet przy niskich wartościach przepływu: dzięki zoptymalizowanemu profilowi przepływu może być instalowany praktycznie wszędzie bez prostych odcinków wlotowych i wylotowych – za kolanami rur, zasuwami lub redukcją w rurze. Specjalny przekrój poprzeczny jest charakterystyczny dla jednego z naszych najbardziej udanych produktów na rynku wodnym.

 • 2009

  Wprowadzenie anteny kroplowej do radarowych przetworników poziomu: jej elipsoidalny kształt minimalizuje tworzenie się osadów i działa niezależnie od kąta nachylenia, eliminując potrzebę stosowania drogich zestawów do celowania anteną lub systemów przedmuchiwania. Wraz z innymi typami anten, antena kroplowa pozostaje w portfolio do dnia dzisiejszego.

   

 •  

  2006

  KROHNE wprowadza na rynek pierwszy 2-przewodowy przepływomierz wirowy ze zintegrowaną kompensacją ciśnienia i temperatury: łączy on w sobie pomiar przepływu, temperatury i ciśnienia oraz obliczenia przepływu w jednym urządzeniu, oszczędzając na kosztach instalacji i zwiększając dokładność całego systemu. Stanowił on podstawę dla naszego obecnego portfolio przepływomierzy typu Vortex.

 • 2000

  Instalacja najbardziej precyzyjnego na świecie objętościowego stanowiska do kalibracji przepływomierzy do DN 3000/120″ z certyfikowaną dokładnością 0,013% w Dordrecht w Holandii – które pozostaje naszym największym zakładem produkcyjnym przepływomierzy elektromagnetycznych i ultradźwiękowych, a także rozwiązań systemowych.

   

 •  

  1994

  Pierwszy przepływomierz masowy Coriolisa z prostą rurą pomiarową: KROHNE jest pierwszą firmą produkującą aparaturę procesową, która zaprezentowała bezpośredni pomiar przepływu masowego z wykorzystaniem efektu Coriolisa z pojedynczą prostą rurą pomiarową bez rozdzielacza przepływu. Wraz z dostępnymi dodatkowymi geometriami rur, produkt ten pozostaje w ofercie do dnia dzisiejszego.

 • 1989

  Prezentacja pierwszego radarowego przetwornika poziomu FMCW dla zbiorników procesowych: KROHNE jest pionierem w przemysłowym wdrażaniu radaru w aplikacjach procesowych jako bezdotykowej technologii pomiaru poziomu dla trudnych zbiorników. Na tej podstawie opracowano kompletne portfolio radarowych przetworników poziomu.

   

 •  

  1987

  KROHNE jest drugą niemiecką firmą, która zakłada spółkę joint venture w Szanghaju w Chinach. Obecnie Chiny są największym pojedynczym rynkiem zbytu dla KROHNE.

 • 1981

  Pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny (EMF) z rurą pomiarową wykonaną z ceramiki tlenkowej i spiekanymi elektrodami platynowymi: odporny chemicznie, stabilny wymiarowo, odporny na ścieranie i korozję, stabilny termicznie – podsumowując, urządzenie to zostało opracowane dla maksymalnej niezawodności we wszystkich procesach. Produkt pozostaje w portfolio do dnia dzisiejszego.

   

 •  

  1980

  Jako pionier technologii, KROHNE rozpoczyna prace nad ultradźwiękowymi przepływomierzami dwuścieżkowymi. W 1980 roku realizowana jest pierwsza dostawa przepływomierza ultradźwiękowego dla pomiarów ropy naftowej do firmy Shell. W ten sposób powstało kompletne portfolio przepływomierzy ultradźwiękowych.

 •  

 •  

  1952

  KROHNE wprowadza pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny (EMF) do pomiarów w procesach przemysłowych, ustanawiając nowy standard w pomiarach przepływu objętościowego: bez ruchomych części, bez przewężeń, bez strat ciśnienia – nic takiego nie istniało wcześniej. To był fundament dla obecnego portfolio.

 • 1949

  Druga wojna światowa przyniosła wielką tragedię, w której zginęli zarówno Ludwig jak i Karl Krohne. W ten sposób KROHNE pozostało w rękach żony Ludwiga, Anny Krohne. W 1949 r. poprosiła swojego wnuka Kristiana Rademachera-Dubbicka, który urodził się w 1921 r., aby pomógł jej w prowadzeniu firmy.

   

 •  

  1921

  KROHNE rozpoczyna produkcję przepływomierzy rotametrycznych do pomiaru przepływu powietrza, gazów i cieczy. Od tego czasu rotametry pozostają w ofercie i są stale dostosowywane do nowych wymagań.

 • 1921

  W Duisburgu w Niemczech zostaje założona firma LUDWIG KROHNE & SOHN. Początkowo zatrudnieni byli Ludwig Krohne, jego żona Anna i syn Karl.