Codzienne źródło inspiracji:

Sztuka jako element jednoczący w KROHNE.

Sztuka w KROHNE ma długą tradycję jako źródło inspiracji. Wierzymy bowiem, że sukces firmy zależy nie tylko od jakości i niezawodności jej produktów i rozwiązań, ale także od kreatywności i pomysłowości ludzi, którzy za nimi stoją.

Obecnie we wszystkich zakładach KROHNE na całym świecie można znaleźć ponad 3000 dzieł sztuki – nie tylko w biurach, ale również w halach produkcyjnych. Wierzymy, że obcując z tą sztuką, każdy pracownik ma możliwość czerpania inspiracji, która wykracza daleko poza samą pracę.