Daglig inspirationskälla:

Konsten som ett sammanhållande element på KROHNE.

På KROHNE har konsten en lång tradition som inspirationskälla. Vi anser nämligen att ett företags framgång inte bara beror på kvaliteten och tillförlitligheten hos dess produkter och lösningar, utan också på kreativiteten och uppfinningsrikedomen hos människorna bakom dem.

I dag finns det mer än 3 000 konstverk att upptäcka på alla KROHNE:s anläggningar världen över – inte bara på kontoren utan även i produktionshallarna. Vi tror att genom att engagera sig i denna konst har varje anställd möjlighet att få inspiration som sträcker sig långt bortom själva arbetet.