Daglig kilde til inspirasjon:

Kunst som et samlende element på KROHNE.

På KROHNE har kunst en lang tradisjon som kilde til inspirasjon. Fordi vi mener at suksessen til et selskap ikke bare avhenger av kvaliteten og påliteligheten til produktene og løsningene, men også kreativiteten og den sterke ressursen til menneskene bak.

I dag er det mer enn 3000 kunstverk å finne på alle KROHNE-lokasjoner over hele verden – ikke bare på kontorene, men også i produksjonshallene. Vi tror at engasjement med denne kunsten kan gi ansatte muligheten til å få inspirasjon som går langt utover selve arbeidet i seg selv.