Om logotypen

Pilen som pekar uppåt förkroppsligar dynamik, pionjäranda, passion och en tydlig, målinriktad vision av framtiden – KROHNE-andan som kännetecknas av kreativitet.

Logotypen är utformad av Lili Dubbick.

Som medlem av ägarfamiljen har jag vuxit upp med KROHNE. För mig speglar den tydliga, dynamiska logotypen som pekar mot framtiden företaget. Jag är glad över att kunna bidra till KROHNEs 100-årsjubileum.

Lili Dubbick arbetar som kommunikations­designer i Stockholm.